رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری -

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: محمد شاه محمدی
p-issn: ۴۵۷۳-۲۵۸۸
صاحب امتیاز: موسسه پژوهشی کارینو
سردبیر: پروانه کیانی
هیئت تحریریه: سروش آوخ، آرمان احمدی زاد، آرمان بهاری، رویا افراسیابی، علیرضا زارع زیدی، فرزین خوشکار، محمدرضا خسروی، اکتای یمرعلی، امیر اخوان فر
آدرس: رشت، کمربندی شهید بهشتی، خیابان شهید نظری، کوچه دهم، پلاک 305/1
تلفن: ۰۱۳۳۳۴۲۴۲۶۱
وب سایت: http://majournal.ir/index.php/ma
پست الکترونیکی: editor@majournal.ir
کد پستی: ۴۱۴۵۹۸۵۷۱۵

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹