مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی

مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهشکده تربیت بدنی) بهار 1389 شماره 5 (پیاپی 26) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی عوامل مرتبط با سطح سازگاری تحصیلی دانشجویان رشته تربیت بدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازگاری تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی پیشینه ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 459 تعداد دانلود : 548
۳.

مقایسه میزان به کارگیری چرخه بهره وری از زمان و تمایل به برنامه ریزی در بین مدیران و کارکنان ادارات تربیت بدنی استان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی مدیریت زمان تربیت بدنی چرخه بهره وری از زمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 309 تعداد دانلود : 842
۴.

توصیف المپیادهای پنجم ششم و هشتم ورزشی دانشجویی و ارائه راهکار برای ارتقای کیفی آن با استفاده از نظر ورزشکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی امتیاز بازی های خانگی در لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ های معتبر دنیا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: لیگ برتر فوتبال امتیاز بازی خانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 958 تعداد دانلود : 285
۷.

تاثیر عوامل انگیزشی بر جذب تماشاگران به مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران (1387- 1386)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزش بازاریابی تماشاگران لیگ فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 811 تعداد دانلود : 86
۸.

ارتباط سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی کارآفرینی سازمانی اداره تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 271 تعداد دانلود : 324
۹.

مقایسه رضایت مندی مشتریان مرد باشگاه های بدنسازی خصوصی و دولتی شهر تهران و رتبه بندی عوامل موثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت مشتری نوع مالکیت باشگاه بدنسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 668 تعداد دانلود : 490
۱۰.

بررسی و مقایسه کارکرد مرکز توسعه ورزش همگانی و تفریحی و مرکز توسعه ورزش قهرمانی ایران بر اساس مدل وایزبورد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارکرد ورزش قهرمانی مدل وایزبورد ورزش همگانی و تفریحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 388 تعداد دانلود : 124
۱۱.

مقایسه سرانه ایجاد شغل در حیطه ورزش با سایر بخش های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۲.

ارتباط بین میزان به کارگیری رفتارهای مدیریت ریسک و سبک های رهبری در روسا و دبیران هیات های ورزشی استان خراسان جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک های رهبری رفتارهای مدیریت ریسک هیأت های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 977 تعداد دانلود : 463

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۸