مطالعات مدیریت ورزشی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات مدیریت ورزشی (مقاله علمی وزارت علوم)


 این نشریه مشتق شده از نشریه پژوهش در علوم ورزشی می باشد.شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مرداد ۱۳۸۳
مدیر مسئول: علی شریف نژاد
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: سید نصرالله سجادی
مدیر داخلی: راضیه ایرانی
هیئت تحریریه: دکتر حسن اسدی، دکتر فرشاد تجاری، دکتر رحیم رمضانی نژاد، دکتر میرحسن سیدعامری، دکتر غلامرضا شعبانی بهار، دکتر سعید صادقی بروجردی، دکتر ابوالفضل فراهانی، دکتر محمود گودرزی
آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، کوچه پنجم، شماره 3، طبقه چهارم پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم‌ورزشی
کد پستی: ۱۵۸۷۹۵۸۷۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۹