مطالعات مدیریت ورزشی - علمی-پژوهشی

مطالعات مدیریت ورزشی

 


 

 این نشریه مشتق شده از نشریه پژوهش در علوم ورزشی می باشد.

 


 

درجه علمی: علمی- پژوهشی

 

دوره انتشار: فصلنامه

 

صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

مدیرمسئول: دکتر رضا قراخانلو

 

سردبیر: سید نصرالله سجادی

 

مدیر داخلی: راضیه ایرانی

 

صفحه آراء: زهرا نوری

 

هیات تحریریه: دکتر حسن اسدی، دکتر فرشاد تجاری، دکتر رحیم رمضانی نژاد، دکتر میرحسن سیدعامری، دکتر غلامرضا شعبانی بهار، دکتر سعید صادقی بروجردی، دکتر ابوالفضل فراهانی، دکتر محمود گودرزی

 

نشانی: تهران ، خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، کوچة پنجم، شمارة3، طبقه چهارم کدپستی : 1587958711، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم‌ورزشی

 

تلفن: 88529122(021) دورنگار : 88747795(021)

 

وب سایت: http://smrj.ssrc.ac.ir

 

پست الکترونیک: esmj@ssrc.ac.ir

 


 

آرشیو نشریه:

 


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مرداد ۱۳۸۳
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳