مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش مرداد و شهریور 1372 شماره 3

مقالات

۲.

مروری بر مباحثات گروه کار برنامه دوم (1): نمایه های گرایش برنامه ای و چند ملاحظه مهم

۳.

یک ارزیابی از مدل اقتصادسنجی کلان برنامه اول

۴.

کندوکاو در نظام برنامه ریزی ایران

۵.

گزارشی ازعملکرد بخش صنعت سنگین طی سالهای برنامه اول: صنعت سنگین؛ راه پیموده و چالش های آینده

۶.

مروری بر دلایل تخریب جنکل ها و مراتع، جاری شدن سیلاب ها و راه حلی که به کمک می آید: چرا باید «بیوگاز» را جدی بگیریم؟

۷.

بیمه خدمات درمانی؛ بیم ها و امیدها: پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه در مورد نظام خدمات درمانی همگانی: طرح پیشنهای برای نظام بیمه درمانی فراگیر

۸.

ارزیابی کمی سازمان تأمین اجتماعی از عوامل دخیل در سرانه درمان کشور: شاخص های تعیین کننده سرانه درمان در ایران

۱۱.

نگاهی به اسناد تاریخی کتابخانه مجلس شورای اسلامی: در این دهلیزها، تاریخ است که می طپد ...

گفتگوها

۴.

لایحه نظام بیمه خدمات درمانی در بوته ارزیابی نمایندگان مجلس، دست اندرکاران و کارشناسان: آیا لایحه بیمه درمانی راه حل مطلوب است؟

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷