مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش سال سیزدهم زمستان 1386 شماره 54

مقالات

۱.

روش های دستیابی به اهداف سیاستی اصل 44 قانون اساسی

۲.

عدم شفافیت و فساد پذیری سیاست های کلی اصل 44 و لایحه قانونی اجرای آن

۳.

سیاست های کلی اصل 44 و فضای کسب و کار با تمرکز بر تجارت

۴.

ارزیابی طرح سهام عدالت از منظر خصوصی سازی

۵.

حکمرانی صندوق های بازنشستگی و ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی

۶.

تمرکز زدایی در بخش سلامت

۷.

نقش و جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در اجرایی سیاست های اصل 44 قانون اساسی

۱۰.

اهمیت و ضرورت های بهینه سازی و کاهش شدت مصرف انرژی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۶