مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش تیر و مرداد 1373 شماره 10

مقالات

۳.

امنیت اقتصادی: مروری بر جنبه های نظری مناسبات دولت و بخش خصوصی و تأثیرات متقابل امنیت اقتصادی: امنیت، توسعه و مدیریت کلان جامعه

۴.

امنیت اقتصادی و توسعه؛ پیوندها و کنش های متقابل

۵.

امنیت اقتصادی و رفتار معکوس «بوروکرات ها»

۶.

دولت و امنیت اقتصادی؛ از آرزو تا واقعیت

۷.

مروری بر ابعاد گوناگون امنیت اقتصادی از دیدگاه پنج تن از نمایندگان مجلس: امنیت اقتصادی، مبرم ترین پیش نیاز توسعه است

۸.

عملکرد برنامه اول و ملاحظات درباره برنامه دوم: ارزیابی امکان حصول هدفهای پولی در برنامه دوم

۹.

دورنمای تجارت جهانی و برآورد هزینه حمایت از تولیدات استراتژیک کشاورزی در طول برنامه دوم: هزینه حمایت از تولیدات استراتژیک کشاورزی در برنامه دوم

۱۰.

مروری بر عملکرد نظام اداری و اجرای کشور در برنامه اول و ارائه پیشنهاداتی برای برنامه دوم: کارکرد نظام دیوانی در برنامه اول

۱۱.

پیشنهادهای کارشناسی در جهت تحول امور بین الملل نفت در برنامه دوم: بین الملل نفت در برنامه دوم؛ گریزی از تحول نیست

۱۲.

مدرس، مجلس و تاریخ: قانون گرایی و پایمردی ها

۱۳.

مروری بر مطبوعه های تاریخی ایران در کتابخانه مجلس (2): از «لاپاتری» موسیونورمان تا «کوکب» شیخ الاسلام بهبهانی

گزارش ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷