مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش شهریور و مهر 1373 شماره 11

مقالات

۳.

برنامه دوم کشاورزی؛ ده پیشنهاد برای استفاده بهینه از منابع

۴.

پیشنهادهای سازمان صدا و سیما برای توسعه ی فنی شبکه ها صدا و سیما؛ ایده های توسعه فنی در برنامه دوم

۶.

مدرس، مجلس و تاریخ: مجلس دوم؛ نشیب های تند، فرازهای سخت

گزارش ها

۲.

عملکرد برنامه اول و ملاحظاتی درباره برنامه دوم: مروری بر الگوهای توزیع منابع برنامه ی اول و لایحه برنامه دوم و پیشنهادهایی برای شور دوم منابع را در برنامه دوم چگونه تخصیص دهیم؟

۳.

تصویر موجود از صنایع تبدیلی و رهیافتهایی برای برنامه دوم: صنایع تبدیلی؛ برنامه دوم و راهی که باید پیمود

۴.

پیرامون فعالیتهای برون مرزی شرکتهای مهندسی و پیمانکاری و ضرورت توسعه آن در برنامه دوم پیمانکاریها؛ پلی به آن سوی مرزها

۵.

توزیع «کوپنی» فرآورده های نفتی؛ آری یا نه؟

گفتگوها

۱.

میزگردی با حضور سه تن از نمایندگان مجلس، به بهانه تصویب شور اول طرح ممنوعیت گیرنده های ماهواره ای ممنوعیت گیرنده های ماهواره و گامهای مهمتر بعدی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۶