مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش فروردین و اردیبهشت 1374 شماره 15

گزارش ها

۱.

فصلی درباره بودجه 74

۲.

نفت؛ بازار جهانی و چشم انداز قیمتها در سال 95

مقالات

۱.

بودجه 74: یک ارزیابی جامع از محتوای لایحه بودجه سال 1374 کل کشور بودجه 74؛ نگاهی به ژرفا

۲.

پیرامون حوزه های اصلی وظایف دولت و عدم تعادلهای ساختاری در لایحه بودجه 74 لایحه بودجه 74؛ باز نگاری با الگوی جدید

۳.

عدالت اجتماعی نگاه برنامه دوم و بودجه 74

۴.

تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین المللی «3»: قانون ماهوی حاکم در لایحه داوری

۵.

مدرس، مجلس و تاریخ: نایب السلطنه و شکاف در جبهه ملیون

گفتگوها

۱.

گفت و شنود «مجلس و پژوهش» با دو تن از نمایندگان پیرامون بودجه 74 بودجه 74؛ چالشها کدامند؟

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷