مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش زمستان 1380 شماره 32

مقالات

۱.

بخش اول یکسان سازی ارزش ریال ایران و آثار آن بر اقتصاد کشور: چشم انداز اقتصاد کلان در سال 1381 تحلیلی بر سیاست تک نرخی ارز

۳.

بررسی آثار یکسان سازی نرخ ارز بر شاخص قیمت های تولید، عوامل تولیدی و هزینه زندگی

۸.

جایگاه ارز و مسائل ارزی در بودجه دولت

۱۰.

بحثی پیرامون مسائل ارزی در لایحه بودجه 76

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷