مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش بهمن و اسفند 1377 شماره 26

مقالات

۲.

درباره برنامه سوم: کامیابی ها و ناکامی ها در کارنامه دو برنامه

۳.

فراز و فرودهای نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران: درس هایی برای آینده

۴.

تحلیلی از سبد مصرف خانوارها بر اساس مدل تقاضای مصرف کننده: فراز و نشیب هزینه ها در 30 سال گذشته

۵.

انرژی و نفت: آثار تخریبی انرژی در زیست بوم ایران

۷.

صنعت نفت؛ شیوه های دستیابی به ارزش افزوده بالاتر

۹.

بررسی تطبیقی قوانین اساسی قبل و بعد از انقلاب اسلامی با اعلامیه حقوق بشر: هم سنجی دو قانون اساسی با یک اعلامیه جهانی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 977 تعداد دانلود : 305
۱۵.

5 سند منتشر نشده از مدرس: خوبست آباد کنید، تخریب نکنید

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۶