مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش خرداد و تیر 1372 شماره 2

مقالات

۱.

کلمه اول: مبانی نظری برای برنامه توسعه: مدارهای توسعه، خوداتکایی و بخش خصوصی

۴.

ملاحظاتی درباره برنامه دوم توسعه

۶.

یک مطالعه تطبیقی در مورد سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل: حمل و نقل در ایران؛ چرا سرمایه گذاری ها به نتیجه مطلوب نمی رسند؟

۷.

کاوش: یک مطالعه در مورد وضعیت صنعت سیمان در ایران: ریشه های ناکامی در اجرای پروژه های سیمان کشور

۸.

خصوصی سازی و مشارکت مردم در اقتصاد: خصوصی سازی به مثابه ابزاری برای تعدیل اقتصادی

سخنرانی ها

۱.

چارچوب پیشنهادی مرکز پژوهش ها در مورد چگونگی بررسی و تصویب برنامه دوم توسعه مجلس شورای اسلامی: دو گام اصولی برای تصویب برنامه دوم

سخنران:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 883 تعداد دانلود : 269

گفتگوها

۲.

با تصویب لایحه درمانی، ساختار مناسب برای هدایت صحیح منابع فراهم می آید

۳.

خصوصی سازی چیست و چگونه توفیق می یابد؟

گزارش ها

۱.

نگاهی به کارکرد خصوصی سازی در ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷