مقالات

۱.

والپروات سدیم: درمان مکمل در اختلال وسواسی - اجباری

۵.

اختلال وسواسی - اجباری در بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی I و اسکیزوفرنیا

۱۰.

مقایسه ی سلامت روانی مادران کودکان دچار اختلال روانپزشکی با گروه گواه

۱۱.

تأثیر آموزش حرکات ظریف دست بر یادگیری مهارت های ترسیمی و نوشتاری دانش آموزان کندآموز

۱۸.

افکار خودکشی و سطح کلسترول خون

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۴