مقالات

۳.

وضعیت روانی، اجتماعی اقدام کنندگان به خودکشی در شهرستان همدان

۴.

نقش سوگ آسیب شناختی و بهنجار در شیوع اختلالهای روانی نوجوانان

۵.

همه گیرشناسی اختلالهای رفتاری ایذایی و کمبود توجه در دانش آموزان دبستانی شهر گناباد

۸.

میزان استرس و شیوه های مقابله در مراقبین بیماران اسکیزوفرنیک مزمن و بیماران دیالیزی مزمن

۱۱.

مقایسه نگرش دانشجویان ایرانی، امریکایی و چینی نسبت به بیماریهای روانی

۱۲.

معرفی کتاب

تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۳۶

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۰