مقالات

۲.

همه گیرشناسی افسردگی و سوء استفاده جنسی در کودکان خیابانی

۴.

بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی بیماران وابسته به مواد افیونی موفق در ترک مراجعه کننده به واحد سرپایی دا

۷.

سوگیری انتخابی نسبت به نشانه های مرتبط با احساس گناه در فرآیند پردازش اطلاعات بیماران وسواسی - اجباری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۹ تعداد دانلود : ۶۸۸
۸.

بررسی آگاهی و نگرش کارکنان پرستاری شاغل در بیمارستان شهید بهشتی در زمینه Ect

۹.

بررسی تأثیر درمان دارویی بر تغییر تشخیص اختلالهای شخصیت در بیماران وسواسی - جبری

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۹