روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) تابستان 1386 شماره 49 (مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

مقالات

۱.

نرم نشانه های عصبی در بیماران دچار نخستین دوره سایکوز، بستگان درجه اول آنها و افراد سالم(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۲.

مقایسه آزمون وسواسی - اجباری مادزلی و مصاحبه بالینی ساختار یافته مبتنی بر DSM - IV برای تشخیص اختلال وسواسی - اجباری در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۳.

تأثیر مداخلات روانپزشکی در میزان رضایت زناشویی زوج های نابارور در یک مرکز تحقیقات بهداشت باروری(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۶.

تأثیر برنامه آموزشی در زمینه یائسگی به همسران بر میزان اضطراب وافسردگی دوران یائسگی زنان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۷.

عامل دوگانه مقاومت و انتقال در بیماران با و بدون اختلال های شخصیت(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۸.

ارتباط میان باورهای مربوط به کنترل با آسیب شناسی روانی برون ریز و درون ریز در کودکان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۹.

رابطه سبک های دلبستگی بزرگسالی با رضایت و استرس شغلی در پرستاران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۱۱.

رابطه هوش هیجانی و سبک های حل مسأله با سلامت عمومی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۱۲.

بررسی رابطه سبک های اسنادی و سلامت روان در دانش آموزان تیزهوش و عادی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۱۳.

اثر آرامش عضلانی و بازسازی شناختی تحت هیپنوتیسم بر زنان مبتلا به میگرن: بررسی تک موردی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷