روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) زمستان 1387 شماره 55 (مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

مقالات

۱.

اثربخشی توان بخشی روانی - اجتماعی در کاهش علایم منفی و بهبود مهارت های اجتماعی مبتلایان به اسکیزوفرنیای مزمن(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۲.

تأثیر آموزش تربیت سازنده فرزندان به والدین در کاهش مشکلات رفتاری کودکان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۳ تعداد دانلود : ۸۱۲
۳.

اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر کاهش علایم اختلال اضطراب جدایی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۴.

اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر ابراز وجود در کاهش پرخاشگری و بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۶.

تأثیر اضطراب خصلتی کودکان در سوگیری توجه نسبت به چهره های هیجانی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۷.

تأثیر گروه شناختی - رفتاری بر افسردگی و احساس ناتوانی ناشی از سردرد در بیماران مبتلا به میگرن و سردرد تنشی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۸.

اثر مسئولیت پذیری بر سوگیری و اطمینان به حافظه در بیماران مبتلا به وسواس وارسی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۹.

بررسی مجموعه آزمون های عصب - روان شناختی در تشخیص رانندگان اتوبوس بین شهری متخلف و شایسته(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۹ تعداد دانلود : ۶۳۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۰