روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) زمستان 1387 شماره 55 (مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

مقالات

۱.

اثربخشی توان بخشی روانی - اجتماعی در کاهش علایم منفی و بهبود مهارت های اجتماعی مبتلایان به اسکیزوفرنیای مزمن(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۲.

تأثیر آموزش تربیت سازنده فرزندان به والدین در کاهش مشکلات رفتاری کودکان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۳.

اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر کاهش علایم اختلال اضطراب جدایی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۴.

اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر ابراز وجود در کاهش پرخاشگری و بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۶.

تأثیر اضطراب خصلتی کودکان در سوگیری توجه نسبت به چهره های هیجانی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۷.

تأثیر گروه شناختی - رفتاری بر افسردگی و احساس ناتوانی ناشی از سردرد در بیماران مبتلا به میگرن و سردرد تنشی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۸.

اثر مسئولیت پذیری بر سوگیری و اطمینان به حافظه در بیماران مبتلا به وسواس وارسی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۹.

بررسی مجموعه آزمون های عصب - روان شناختی در تشخیص رانندگان اتوبوس بین شهری متخلف و شایسته(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 673 تعداد دانلود : 770

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۴