روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) زمستان 1386 شماره 51 (مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

مقالات

۱.

رابطه افسردگی پس از سکته قلبی و عملکرد بطن چپ(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۲.

مقایسه مصرف آنتی سایکوتیک های تیپیک و آتیپیک در ایجاد علایم وسواسی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۵.

ویژگی های روانسنجی چک لیست تجدید نظر شده مشکلات رفتاری کوای و پترسون(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۵ تعداد دانلود : ۹۱۳
۷.

اثر بخشی شناخت درمانی گروهی بر پایه تفکر نظاره ای (ذهن آگاهی) و فعال سازی طرح واره های معنوی در پیش گیری از عود مصرف مواد افیونی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۸.

تأثیر الگوهای ارتباطی خانواده بر شادی در گروهی از دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۱۰.

تفاوتهای جنسی در صمیمیت اجتماعی: سبک های هویت(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۱۲.

کیفیت زندگی و رابطه آن با عزت نفس در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۰