مقالات

۲.

تأثیر اختلالهای شخصیت بر نتیجه درمان دارویی بیماران وسواسی - جبری و غیر پارانوئید

۳.

مقایسه نتایج تست TRH در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی با سایر بیماران روانپزشکی

۵.

بررسی نگرشهای ناسالم، افسردگی و شدت بیماری کرونر قلب در بیماران بستری در ccu

۸.

میزان افسردگی و نیاز به مشاوره در زنان مبتلا به سرطان پستان در مراکز شیمی درمانی شهر کرمان

۹.

بررسی برنامه های پیشگیری و درمان اعتیاد: گزارش علمی سفر به پاکستان و تایلند

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۰