مقالات

۲.

کارکردهای نوروسایکولوژیک برادران و خواهران مبتلا به اسکیزوفرنیای مستمر

۳.

بازیابی از حافظه دیداری در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، آسیب دیدگان نیمکره راست مغز و افراد بهنجار

۶.

تعریف و تحمل استرس در بین جمعیتهای مذهبی

۷.

بررسی جنبه های روانی- اجتماعی و شیوه های کنار آمدن با بیماری در دو گروه از مبتلایان به ویروس نقص ایمنی بدن

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۴