روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) زمستان 1389 پیاپی 63 (مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

مقالات

۱.

نقش ویژگی های جمعیت شناختی و روان شناختی در پیش بینی خشونت در قربانیان همسرآزاری شهر تهران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۲.

اضطراب فراشناختی و قضاوت یادگیری آنی و تأخیریافته: در جستجوی ساز وکارهای زیرساز اضطراب در نظریه ولز(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۳.

کارآیی طرح واره درمانی در درمان زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۴.

سبک های مقابله ای در بیماران دچار علایم افسردگی پس از سکته قلبی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۸.

وضعیت سلامت روان افراد 15 ساله و بالاتر شهر تهران در سال 1387(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۱۰.

رابطه ویژگی های وسواس فکری- عملی و الگوهای شخصیت اسکیزوتایپی در بین دانشجویان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۵