مقالات

۲.

کیفیت روابط اجتماعی، میزان استرس و راهبردهای مقابله با آن در "بیماران عروقی قلبی"

۳.

مقایسه اثر بخشی تکنیک های شناختی-رفتاری، کلومیپرامین و ترکیب آنها در بهبود مبتلایان به اختلال وسواس

۵.

نقش پدر و مادر در آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۰