روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) تابستان 1388 شماره 57 (مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

مقالات

۳.

دشواری های تشخیص اختلال دو قطبی در کودکان: از چارچوب تشخیصی رسمی تا معیارهای تشخیصی آشفتگی شدید در تنظیم خلق(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 97 تعداد دانلود : 186
۶.

پی گیری یک ساله بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی بستری شده در بیمارستان روزبه(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۷.

کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی و برخی ویژگی های بالینی آنها(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۸.

ارتباط بروز افسردگی پس از زایمان با بروز طول عمر اختلال های طیف دو قطبی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۹.

تأثیر آموزش روانی خانواده بر سیر بهبودی بیماران مبتلا به اختلال های خلقی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۱۰.

مشکلات رفتاری - هیجانی در فرزندان مبتلایان به اختلال دو قطبی و گروه گواه(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۱۱.

مقایسه تغییرات بیلی روبین در اسکیزوفرنیا و اختلال خلقی دو قطبی نوع یک(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۴