روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) پاییز 1388 شماره 58

مقالات

۱.

مقایسه اثربخشی بوسپیرون و متیل فنیدیت در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهی

۲.

ویژگی های روان سنجی پرسش نامه توانایی ها و مشکلات در نمونه کودکان ایرانی

۳.

ارتباط راهبردهای مقابله ای و سبک های اسنادی با خطر فرار از منزل در دختران نوجوان شهر مشهد

۴.

آلکسیتیمیا و ارتباط آن با شاخص های توانش هیجانی و شکایت از دردهای جسمی در کودکان و نوجوانان

۸.

سوگیری مذهبی در افراد با صفات اسکیزوتایپی بالا

۹.

رابطه عوامل و وجوه الگوی پنج عاملی شخصیت با شادکامی و سلامت روانی و جسمانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۸