روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

اندیشه و رفتار 1384 شماره 41 (مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

مقالات

۲.

مقایسه کارایی و اثربخشی شناخت درمانی بک با شناخت درمانی تیزدل در درمان افسرده خویی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۴.

هنجاریابی مقیاس روش درجه بندی مهارت های اجتماعی برای کودکان پیش دبستانی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۵.

همه گیرشناسی بی اختیاری ادرار در دانش آموزان 11 - 7 ساله ی شهر سمنان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۷.

معرفی شیوه ی افتراق معنایی و کاربرد آن در ارزیابی بازنمایی معنایی بیماران افسرده(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۸.

آیا هیپنوتراپی بر میزان عود وابستگی به مواد افیونی و کاهش علایم ترک مؤثر است؟(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۹.

احساس ذهنی بهزیستی و فعالیت های مذهبی در گروهی از مسلمانان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۱۰.

شیوع مصرف مواد در دانش آموزان دبیرستانی شهر رشت(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۴