روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) تابستان 1386 شماره 49

مقالات

۱.

نرم نشانه های عصبی در بیماران دچار نخستین دوره سایکوز، بستگان درجه اول آنها و افراد سالم

۲.

مقایسه آزمون وسواسی - اجباری مادزلی و مصاحبه بالینی ساختار یافته مبتنی بر DSM - IV برای تشخیص اختلال وسواسی - اجباری در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا

۳.

تأثیر مداخلات روانپزشکی در میزان رضایت زناشویی زوج های نابارور در یک مرکز تحقیقات بهداشت باروری

۶.

تأثیر برنامه آموزشی در زمینه یائسگی به همسران بر میزان اضطراب وافسردگی دوران یائسگی زنان

۸.

ارتباط میان باورهای مربوط به کنترل با آسیب شناسی روانی برون ریز و درون ریز در کودکان

۹.

رابطه سبک های دلبستگی بزرگسالی با رضایت و استرس شغلی در پرستاران

۱۲.

بررسی رابطه سبک های اسنادی و سلامت روان در دانش آموزان تیزهوش و عادی

۱۳.

اثر آرامش عضلانی و بازسازی شناختی تحت هیپنوتیسم بر زنان مبتلا به میگرن: بررسی تک موردی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱