روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) زمستان 1385 شماره 47

مقالات

۱.

روند پژوهش های انجام شده در زمینه اختلال های روانپزشکی در ایران

۳.

کارکردهای عصب - روانشناختی در اقدام کنندگان به خودکشی مبتلا به اختلال افسردگی اساسی

۸.

خوش بینی - بدبینی و راهبردهای کنار آمدن: پیش بینی سازگاری روان شناختی در نوجوانان

۹.

اثر محرومیت از پدر بر اختلال های رفتاری کودکان دبستانی

۱۱.

ارزشیابی برنامه ادغام بهداشت روان در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه روستایی شهرستان سنندج

۱۲.

همبودی سردردهای میگرنی با اختلال دیس تایمیک و اختلال اسکیزوافکتیو

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱