مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی سال 17 بهار 1401 شماره 59 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

ارائه الگوریتمی بر پایه روش گرت و شبیه سازی مونت کارلو جهت مدیریت و کنترل پروژه های تحقیق و توسعه (مطالعه موردی: هواپیما مدل)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت و کنترل پروژه پروژه های تحقیق و توسعه روش گرت شبیه سازی مونت کارلو هواپیما مدل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۷۹
با توجه به اهمیت روزافزون مباحث مدیریت و کنترل پروژه و منافعی که در انتخاب روش صحیح مدیریت مطابق با نوع خاص پروژه ها وجود دارد، هدف تحقیق حاضر ارائه روشی مناسب جهت برنامه ریزی و مدیریت پروژه های تحقیق و توسعه می باشد. وجود عدم قطعیت و مبانی احتمالی چه در حوزه زمان های احتمالی و چه در مباحث مربوط به وجود شاخه ها و فعالیت های احتمالی، به جذابیت مسائل حوزه مدیریت و کنترل پروژه می افزاید. قطعی نبودن فعالیت ها و زمان لازم برای تکمیل هر یک از فعالیت های پروژه، مدیر پروژه را ملزم به استفادی از تکنیک هایی متناسب با ماهیت خاص پروژه مورد بررسی خود می کند. در این مقاله با تشریح پروژه احتمالی ساخت هواپیما مدل با توجه به فضای احتمالی موجود، یک الگوریتم مناسب بر پایه روش گرت و شبیه سازی مونت کارلو به گونه ای ارائه می گردد که در نتیجه آن مدیر پروژه بتواند از خروجی حاصل از الگوریتم، به بررسی مولفه های اساسی و برآورد متغیرهای تصادفی نظیر زمان مورد انتظار تکمیل پروژه و هزینه متوسط تکمیل فعالیت های پروژه بپردازد و نتایج دل خواه خود را جهت مدیریت و کنترل هر چه بهتر پروژه استخراج سازد. جهت ارائه مطلوب و درک بهتر الگوریتم پیشنهادی، نتایج حاصل از بکارگیری الگوریتم جهت برنامه ریزی و مدیریت پروژه ساخت هواپیما مدل، بررسی و تشریح خواهد شد و در نتیجه، زمان و هزینه مورد انتظار انجام پروژه در بازه اطمینان 95 درصد استخراج میگردد.
۲.

ارائه الگوی موفقیت درسرمایه گذاری صنایع کوچک و متوسط با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری - تفسیری (ISM)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: صنایع کوچک و متوسط موفقیت مدل سازی ساختاری-تفسیری تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۲
هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل و ارائه الگویی است که می تواند موجب موفقیت سرمایه گذاری در صنایع کوچک و متوسط گردیده و راهی نشان دهد تا از این پس کارآفرینان صنعتی با آگاهی بیشتری پای در این عرصه مهم اقتصادی بگذارند. این پژوهش، یک پژوهش کیفی بر اساس مصاحبه با 15 نفر از خبرگان صنعتی بخش های دولتی و خصوصی می باشد که پس از انجام مصاحبه و کدگذاری اولیه با استفاده از تحلیل مضمون (محتوا) ، از بین 215 کد اولیه، 5 مقوله اصلی پژوهش مشخص گردیده و با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری – تفسیری (ISM) این مقوله ها در سطوح مختلف طبقه بندی شده و روابط بین آنها آشکارشد. نتایج بدست آمده نشان داد 5 گروه کلی از عوامل شامل : عوامل مدیریتی ،عوامل مرتبط با کارآفرین ، عوامل مرتبط با تولید ، عوامل بازار و عوامل محیطی در موفقیت صنایع کوچک و متوسط دخیل هستند که بر اساس الگوی بدست امده عوامل مرتبط با کارآفرین در پایین ترین سطح و در حقیقت سنگ بنای مدل بوده و عوامل مرتبط با محیط نقش واسط بین سه سطح مدل را دارد.این پژوهش به مدیران صنایع کوچک و متوسط کمک خواهد کرد تا با اندیشیدن تدابیر بهتر، ریسک سرمایه گذاری را کاهش داده و راه را برای رشد صنعتی و افزایش اشتغال در کشور هموارتر نمایند.
۳.

ارائه مدلی پویا برای توسعه بهینه و پایدار استفاده از اتوبوس های شهری گازسوز (CNG) تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اتوبوس های شهری گازسوز (CNG) پویایی شناسی سیستم ها مدیریت مصرف انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۸۶
امروزه مدیریت مصرف انرژی ازآن جهت اهمیت دارد که علاوه بر حفظ ذخایر خدادادی برای آیندگان، سلامت محیط زیست، اقتصاد و امنیت انرژی کشور را تضمین می کند. در شهر تهران آلودگی هوا به یکی از بحران هایی تبدیل شده که هرسال جان هزاران نفر را به خطر می اندازد. از سوی دیگر تأمین سوخت گازوئیل در شرایط سیاسی فعلی کشور و پرداخت یارانه کلان به این سوخت، دولت را دچار چالش نموده است. یکی از راه های جلوگیری از این مشکلات، استفاده از خودروهای گازسوز (CNG) در سیستم حمل ونقل عمومی شهری است. متأسفانه در سال های اخیر استفاده از اتوبوس های گازسوز (CNG) در سیستم حمل ونقل عمومی کم شده است. این مقاله به استناد رهیافت های تاریخی و با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم ها، عوامل و بازخوردهای مؤثر بر افزایش پایدار تعداد اتوبوس های گازسوز (CNG) را شناسایی و مدلی پویا برای توسعه بهینه و پایدار استفاده از اتوبوس های شهری گازسوز (CNG) ارائه نموده است. پس از اعتبارسنجی مدل و شبیه سازی بازه 10 ساله، نتایج نشان داد درصورتی که حاکمیت به صورت جدی در حوزه خرید اتوبوس های گازسوز عمل نکند تا سال 1410 سهم اتوبوس های گازسوز (CNG) در ناوگان حمل ونقل از 38 درصد به 14 درصد کاهش میابد. در صورت افزایش سالانه 282 دستگاه اتوبوس گازسوز (CNG) به ناوگان اتوبوس رانی شهری تهران تا سال 1410 تعداد اتوبوس های دیزلی و گازسوز (CNG) برابر و شرایط پایدار نسبی برقرار می شود. در این شرایط میزان آلایندگی ناشی از سوخت ناوگان اتوبوس ها کاهش و صرفه جویی اقتصادی ازنظر پرداخت یارانه سوخت برای دولت به همراه خواهد داشت.
۴.

ارزیابی کارایی تأمین کننده ها با تحلیل پوششی داده های خاکستری به همراه اعمال ترجیحات تصمیم گیرنده(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: زنجیره تأمین کارایی نسبی داده های خاکستری تحلیل پوششی داده ها کارایی بازه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۸۶
اغلب شرکت های تجاری به منظور افزایش توان رقابت پذیری در فضای رقابتی، در عین حال که سطح برون سپاری فعالیت های خود را افزایش می دهند؛ به وابستگی بیشتر خود به تأمین کنندگان نیز تن می دهند. به همین خاطر شرکت ها همواره برای ارائه محصولی با کیفیت بالا و در قیمتی نسبتاً پایین ناچارند نسبت به کنترل کارایی تأمین کنندگان خود، توجه داشته باشند. با این حال، ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان کارا، یک مزیت رقابتی را نیز برای شرکت ها ایجاد می نماید. در چارچوب نظری، از روش های و فنون بسیاری جهت ارزیابی و انتخاب تأمین کننده نام برده شده است. تحلیل پوششی داده ها به دلیل پایه برنامه ریزی ریاضی و نیز جبر خطی آن، یکی از روش های توانمند و مقبول در این حوزه است که با چندین ورودی و خروجی به سنجش کارایی واحدهای همگن می پردازد. از طرفی در کاربردهای واقعی و در فضای تصمیم نادقیق یا خاکستری با توجه به عدم قطعیت موجود در داده ها، این مسئله به یک تصمیم گیری پیچیده تبدیل شده است. در مطالعه حاضر، یک مدل ریاضی توسعه یافته برای تحلیل پوششی داده های خاکستری و نیز روش رتبه بندی جدیدی برای زمانی که کارایی حاصل از مدل مورد اشاره به صورت بازه ای حاصل می شود، پیشنهاد و به اجرا گذاشته شده است. الگوهای مورد اشاره به منظور ارزیابی سطح کارایی تأمین کنندگان شیشه اتومبیل طرف قرارداد با شرکت ایران خودرو آزمون شده و علاوه بر مقبول بودن نتایج، پایداری بیشتری نیز در نتایج ارزیابی و واحدهای مرجع، مشاهده شده است.
۵.

ارزیابی و عارضه یابی شبکه توزیع در زنجیره تامین محصولات لبنی (شرکت مورد مطالعه: شبکه توزیع شیر)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: عارضه یابی شبکه توزیع مواد فاسدشدنی شبکه توزیع شیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۷
در بازار رقابتی امروز به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، رقابت از سطح شرکت ها به رقابت میان زنجیره تأمین آن ها کشیده شده است. کارایی زنجیره تامین به عوامل متعددی بستگی دارد. موفقیت زنجیره توزیع غالباً به چگونگی انجام وظایف اعضای این زنجیره در جهت رسیدن به اهداف مشترک بستگی دارد. در این میان توزیع کنندگان به عنوان یکی از اعضای اصلی و رابط بین تولید کننده و مشتریان نقش کلیدی در مدیریت زنجیره تأمین و به طور خاص در جمع آوری اطلاعات بازاریابی، کاهش عدم قطعیت تقاضا و بهبود رضایت مشتریان دارند. در صنایع لبنی به دلایل مختلف و وجود حساسیت های گوناگون از جمله نرخ فسادپذیری سریع و بالا، نقش تامین کننده کلیدی تر می باشد. لذا هدف این پژوهش، ارزیابی و آسیب شناسی شبکه توزیع شیر از صنایع لبنی می باشد. در این راستا، نخست با رویکرد مدل اسکور در سه سطح به ارزیابی شبکه توزیع شیر پرداخته شده است. بعد از آن شاخص های ارزیابی شبکه توزیع شناسایی شده و متناسب با آن ها، عارضه های شبکه توزیع مورد مطالعه شناسایی شدند. مهم ترین عارضه شناسایی شده در شبکه توزیع شیر، توزیع شیر نزدیک به تاریخ انقضای آن ها بوده است. در مرحله بعد، علل عارضه های شبکه توزیع شیر شناسایی و دسته بندی شدند که مهم ترین آن ها طبق روش AHP، نبود سیستم نظارت مناسب بر شبکه توزیع و خطاهای انسانی در انتقال اطلاعات می باشد.
۶.

ارائه مدل ریاضی چند هدفه برنامه ریزی تولید فازی چند محصولی و چند مرحله ای برای چند دوره در نرم افزار گمز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدل ریاضی چند هدفه فازی برنامه ریزی تولید چند محصولی چند مرحله ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۷۷
در فرایندهای تولیدی و خدماتی مواجهه با شرایط عدم قطعیت و تغییر در مقدار داده های مورداستفاده در مدل باعث ایجاد پارامترهای متغیر می شود و بنابراین انتظار وجود چنین شرایطی در تصمیم گیری غیرعادی نیست. لذا عدم توجه به این گونه تغییرات، موجب انحراف در برنامه ریزی و دور شدن از شرایط واقعی شده و ضررهای فراوانی را در محیط های مذکور ایجاد می نماید. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله از رویکرد بهینه سازی فازی جهت مقابله با عدم قطعیت در پارامترهای عدم اطمینان مراحل تولید و کیفیت محصول تولیدی در مرکز تولیدکننده و مرکز بازسازی مدل استفاده می شود. پژوهش حاضر درصدد است با طراحی مدل ریاضی برنامه تولید چندهدفه و بهینه سازی آن به گونه ای عمل نماید که هزینه موجودی، تولید و نیروی انسانی حداقل شود و میزان حداکثر کیفیت محصول تولیدی و حداکثر سازی بیشترین وقوع عدم اطمینان در هر مرحله از تولید که سبب تشخیص گلوگاه کاری می شود، موجب افزایش سودآوری شرکت قطعات بتنی بروجن استحکام شود. نتایج حاصل از حل مدل با کد نویسی در نرم افزار گمز و با استفاده از روش معیار جامع شامل مقادیر توابع هدف و متغیرهای تصمیم می باشدکه نتایج مورد تائید مسئولین شرکت قطعات بتنی بروجن استحکام واقع شدند.
۷.

کلان داده و تاثیر آن بر دستیابی صنعت بانکداری ایران به مزیت رقابتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کلان داده کسب مزیت رقابتی رعایت مسائل اخلاقی حریم شخصی مشتری صنعت بانکداری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۷
افزایش حجم و پیچیدگی داده های دیجیتال و نقش آن بعنوان ابزاری برای پشتیبانی از کسب مزیت رقابتی برای بانک ها، نیاز به استفاده از ابزار و تکنیک های نوین در کسب ارزش داده، تحلیل و پردازش آن را افزایش داده است و در این شرایط دسترسی به جریان داده در مبادلات نوین مالی دشوارتر شده است و این امر ضرورت استفاده مدیران بانکی از راهبرد کلان داده در جهت حل چالش های مالی و بهره برداری از فرصت های پیش رو برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار دوچندان ساخته است. هدف پژوهش حاضر شناسایی اثرات راهبرد کلان داده بر دستیابی به مزیت رقابتی در صنعت بانکداری ایران است و از این رو در پژوهش حاضر تلاش شده تا مدل کلان داده با مدنظر قرار دادن مسائل اخلاقی و حریم شخصی مشتریان و تأثیرات آن ها در دستیابی به مزیت رقابتی در صنعت بانکداری ارائه گردد. فرضیه های مدل مذکور با استفاده از نظرات نمونه پژوهش، شامل مدیران عامل، مدیران و کارکنان فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیران و کارکنان بازاریابی 20 بانک از طریق پرسشنامه مورد ارزیابی قرارگرفته است و نتایج بدست آمده نشان از این دارد که بانک ها با بکارگیری راهبرد کلان داده به کسب مزیت رقابتی دست می یابند. بعلاوه، مسائل اخلاقی و حریم شخصی مشتریان بر رابطه راهبرد کلان داده با دستیابی به مزیت رقابتی تأثیر می گذارد.
۸.

تحلیل عدم قطعیت های موثر بر عملکرد نظام بانکی با بهره گیری از مدل کملز (CAMELS) و تحلیل شبکه های اجتماعی (SNA) (مطالعه موردی: بانک صادرات ایران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تحلیل شبکه های اجتماعی (SNA) عدم قطعیت عملکرد نظام بانکی مدل عملکرد کملز (CAMELS)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۹۱
عملکرد نظام بانکی ایران با مجموعه ای از چالش ها در محیطی ناپایدار و با عدم قطعیت بالا اتفاق می افتد. هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی عدم قطعیت های موجود و موثر بر عملکرد نظام بانکی بر مبنای شاخص های بین المللی کملز برای تعیین دسته عدم قطعیت های بحرانی است. مدل های موجودِ ارزیابی عدم قطعیت، هر عدم قطعیت و اثر و اهمیت آن در عملکرد را به صورت مجرد و بدون توجه به شبکه ارتباطی میان عدم قطعیت های مختلف موجود در سیستم بررسی می کنند و از طرفی در صورتی بکار گرفته می شوند که تعداد عدم قطعیت های شناسایی شده محدود باشد. در این پژوهش تلاش شده است با تعبیه رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی در مدل ارزیابی عملکرد نظام بانکی کملز، رویکرد جدیدی در ارزیابی عدم قطعیت نظام بانکی ارائه شود. برای این منظور عدم قطعیت های آینده نظام بانکی از نظر میزان اهمیتشان در شبکه ارتباطی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی SNA با استفاده از نرم افزار Ucinet مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با کمک نرم افزار Net Draw ترسیم و عدم قطعیت های بحرانی استخراج گردید. سپس میزان تاثیر عدم قطعیت ها در عملکرد نظام بانکی از طریق ماتریس اهمیت-عملکرد (IPM) دسته بندی شده است. بر مبنای یافته های پژوهش وضعیت نامناسب شاخص های اقتصادی تورم و نرخ ارز، تشدید تحریم ها و افزایش هزینه های مالی، بی ثباتی سیاسی و اثر آن بر مطالبات معوق بخش دولتی و غیردولتی، تحول دیجیتال در صنعت بانکداری بلاکچین و پول دیجیتال و دخالت دولت در تخصیص منابع و مدیریت بانک، عدم قطعیت های بحرانی پیش روی نظام بانکی ایران می باشند.
۹.

شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر بر مسیریابی و زمان بندی حمل ونقل شهری پایدار با استفاده از تصمیم گیریهای چندمعیاره(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: تصمیم گیری چندمعیاره رتبه بندی زمان بندی حمل ونقل شهری پایدار مسیریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۷۲
مطالعه حاضر با روش شناسی توصیفی- تحلیلی و استفاده از روش های دلفی، بهترین-بدترین و بهترین اولویت، با هدف ارزیابی و رتبه بندی شاخص های پایداری حمل و نقل شهری انجام گرفته است. جهت دستیابی به شاخص های حمل و نقل پایدار در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، رتبه بندی معیارها براساس مطالعات کتابخانه ای، و نظر خبرگان انجام گرفت تا فقط معیارهایی که از اهمیت زیادی بر روی مسئله پژوهش برخودار هستند، وارد روش دلفی شده و با صرفه جویی در زمان و تعداد رفت و برگشت کمتری، معیارهای ارزیابی، نهایی گردند. معیارهای نهایی با استفاده از روش بهترین- بدترین و روش بهترین اولویت، وارد فرآیند وزن دهی و رتبه بندی شدند. مقایسه نتایج دو روش بهترین-بدترین و بهترین اولویت با استفاده از روش های آماری انجام شد و با توجه به اینکه رتبه بندی معیارها در هر دو روش یکسان شد و ضریب همبستگی اسپیرمن 1+ بدست آمد، پس همبستگی قوی بین معیارها برقرار است، ضریب همبستگی پبرسون جهت مقایسه وزنها 0/989و میزان معنی داری صفر بدست آمد که نشان دهنده رابطه قوی بین متغیر ها است . لذا رتبه بندی و وزن دهی حاصل از دو روش مورد قبول واقع شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷