مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال نهم بهار 1393 شماره 27 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۲.

ارزیابی کیفیت فرآیند تولید با رویکرد نمودارهای کنترلی نوع X-R و قابلیت فرآیند تولید (مطالعه موردی شرکت بین المللی سیمان ایلام)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۵۱۶
۳.

اولویت بندی شاخص های موثر بر توسعه کارآفرینی، از نگاه topsisy؛ یک رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه (مطالعه موردی؛ شهرستان خلخال)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

بررسی و سنجش کشسانی زنجیره تأمین با رویکرد منطق فازی (شاهد تجربی: صنعت ساخت قطعات اتومبیل در استان مازندران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

بهینه سازی مسأله ترکیبی موجودی صف در شرایط عدم اطمینان با استفاده از برنامه ریزی فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۳۳۰
۶.

تدوین و غربال استراتژی های سازمان بر مبنای استراتژی های ژنریک با استفاده از گسترش عملکرد کیفیت فازی (مطالعه موردی : شرکت تولید مواد آرایشی و بهداشتی سینره)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۳۲۴
۷.

شناسایی عوامل کلیدی در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹