مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال نهم تابستان 1393 «ویژه نامه مدیریت و حسابداری»

مقالات

۳.

ارایه مدلی مفهومی جهت ارزیابی عملکرد واحدهای R&D شرکت های تولیدی با رویکرد DEA/AHP ( مورد کاوی: استان گیلان)

۴.

ارزیابی آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی سیستم ERP بر مبنای مدل 7 S مکینزی در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

۵.

مدیریت ریسک و کاربرد آن در بازار سرمایه با استفاده از مدل ریسک سنجی ارزش در معرض خطر (value at Risk)

۷.

طراحی الگوی اندازه گیری و ارتقا بهره وری شرکت های آب منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده و چرخه دمینگ

۹.

بررسی رابطه بین فرصت های تکنولوژیکی، تاکیدات بازاریابی و عملکرد نوآورانه

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱