مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال دهم زمستان 1394 شماره 34 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

حل مسئله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع چندهدفه در حالت چند مد با الگوریتم زنبورهای عسل چندهدفه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۲.

استفاده از روشهای Delphi ، AHP و TOPSIS جهت ارزیابی و رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری در پورتفولیوی چندگانه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

بررسی رابطه تشریک مساعی کارفرمایان و کارکنان با رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار در تعاونی های صنعتی استان کردستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

مکان یابی شهرک های صنعتی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: شهرک صنعتی شهرستان دیواندره در استان کردستان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

تأثیر سطح نقدینگی بر ریسک درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷