مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

فصلنامه مدیریت صنعتی 1387 شماره 5 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

کاربرد برنامه ریزی آرمانی عدد صحیح و روش تاگوچی برای بهینه سازی استفاده از مواد اولیه پیوسته(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۲.

توسعه و پیاده سازی کارت امتیازی متوازن برای اندازه گیری بهره گیری بهبود سازمانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

ارائه یک مدل تصمیم گیری برون سپاری فعالیت های تولیدی به کمک تکنیک های ANP و DEMATEL در محیط فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

کاربرد روش شاینین برای تفکیک فاکتورهای با اهمیت از فاکتورهای کم اهمیت ( در بررسی عوامل موثر بر انحراف مقادیر اسیدیته و pH نوشابه فانا در کارخانه روز نوش کرمانشاه )(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: هدف متغیرهای مهم متغیرهای غیرمهم اسیدیته حدود کنترل طراحی آزمایش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۳ تعداد دانلود : ۶۷۷
۵.

ارائه یک رویکرد نوین از کارت امتیازی متوازن با استفاده از تاپسیس فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

بررسی و ارزیابی تاثیر انتقال مالکیت بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

طراحی و ارائه سیستم جامع ارزشیابی عملکرد کارکنان نظام بانکی ( مورد نمونه بانک ملت )(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سیستم ارزشیابی شاخص های ارزشیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۶۳ تعداد دانلود : ۳۶۲۴
۸.

تاثیر استقرار سیستم های مدیریت کیفیت بر تعهد شغلی کارکنان و رضایت ارباب رجوع در واحدهای درمانی و بیمه ای سازمان تایمن اجتماعی استان تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹