مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

فصلنامه مدیریت صنعتی 1387 شماره 4 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

ارائه مدلی به منظور بررسی تاثیر بسته بندی فعال یا هوشمند بر بهبود عملکرد زنجیره تامین مواد غذایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۸ تعداد دانلود : ۷۵۲
۲.

طراحی و تدوین مدل ارتقاء جامع بهره وری برای صنایع مطالعه موردی : استان آذربایجان غربی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

بررسی اثرات ایجاد و گسترش مراکز رشد و پارک های علمی و فناوری بر موفقیت واحدهای صنعتی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کارآفرینی توسعه مراکز رشد پارک های علم و فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۸ تعداد دانلود : ۵۷۷
۴.

ویژگی های اروپایی نظام مدیریت منابع انسانی و عوامل اثرگذار بر آن : یک مطالعه مقایسه ای(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

بررسی کیفیت آموزش عالی حسابداری در دانشگاه ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: آموزش آموزش عالی حسابداری ذی نفعان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۳ تعداد دانلود : ۶۶۲
۶.

بررسی و مقایسه میزان رضایت شغلی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: رضایت شغلی کارکنان اعضای هیأت علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۱ تعداد دانلود : ۷۳۸

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹