مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

فصلنامه مدیریت صنعتی 1388 شماره 10 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

مدل یابی معادلات ساختاری روابط بین سازمان یادگیرنده با مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش در شرکت بیمه ایران : تبیین یک نظریه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۲.

ارزیابی و تجزیه و تحلیل فرآیند انتقال تکنولوژی برای تولید موتورهای دیزلی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

ارزیابی بهره وری در واحدهای مجتمع نیروگاهی با استفاده از شاخص مالم کوئست(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

بررسی وضعیت عوامل کلیدی عملکرد سازمان های خدماتی با روش امتیازی متوازن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کارت امتیازی متوازن عوامل کلیدی سازمانهای خدماتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۸ تعداد دانلود : ۷۲۰
۵.

طرح ریزی مدل سنجش میزان بلوغ نظام مدیریت کیفیت در سازمان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: بلوغ سازمانی قابلیت اثربخشب نظام مدیریت کیفیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۳ تعداد دانلود : ۷۱۴
۶.

اندازه گیری میزان تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران : از دیدگاه دارایی های نامشهود(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات در شعب بانک اقتصاد نوین مشهد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات رضایت مشتری رتبه بندی شعب بانک اقتصاد نوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۴۹

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹