مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

فصلنامه مدیریت صنعتی 1388 شماره 10

مقالات

۱.

مدل یابی معادلات ساختاری روابط بین سازمان یادگیرنده با مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش در شرکت بیمه ایران : تبیین یک نظریه

۲.

ارزیابی و تجزیه و تحلیل فرآیند انتقال تکنولوژی برای تولید موتورهای دیزلی

۳.

ارزیابی بهره وری در واحدهای مجتمع نیروگاهی با استفاده از شاخص مالم کوئست

۶.

اندازه گیری میزان تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران : از دیدگاه دارایی های نامشهود

۷.

رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان از کیفیت خدمات در شعب بانک اقتصاد نوین مشهد

کلید واژه ها: کیفیت خدمات رضایت مشتری رتبه بندی شعب بانک اقتصاد نوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۱۲

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴