مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی (مدیریت صنعتی سابق)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال دهم بهار 1394 شماره 31 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۴.

استفاده از روش تصمیم گیری چند هدفه فازی برای ارائه مدل ارزیابی ریسک پروژه (حفاری چاه نفت آذر)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

نقش خوشه های صنعتی بر رقابت پذیری منطقه ای (نمونه موردی: خوشه ی تجهیزات نفت گاز و پتروشیمی خوزستان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

مدل اخلاق حرفهای معطوف به بهبود روابط کار در بین کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

مسأله انتخاب تأمین کنندگان در حالت منبع یابی چندگانه تحت محیط عدم قطعیت : مدل ها و رویکردهای حل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 616 تعداد دانلود : 260

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷