مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال دهم بهار 1394 شماره 31 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۴.

استفاده از روش تصمیم گیری چند هدفه فازی برای ارائه مدل ارزیابی ریسک پروژه (حفاری چاه نفت آذر)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

نقش خوشه های صنعتی بر رقابت پذیری منطقه ای (نمونه موردی: خوشه ی تجهیزات نفت گاز و پتروشیمی خوزستان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۵۴۲
۶.

مدل اخلاق حرفهای معطوف به بهبود روابط کار در بین کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۱ تعداد دانلود : ۳۲۹
۷.

مسأله انتخاب تأمین کنندگان در حالت منبع یابی چندگانه تحت محیط عدم قطعیت : مدل ها و رویکردهای حل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۳۷۹

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹