مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی سنندج پاییز 1391 شماره 21 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

ارائه الگویی جهت شناخت تأثیر عوامل چابک بر عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودروی ایران (مطالعه موردی در زنجیزه تامین شرکت سایکو)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۶ تعداد دانلود : ۵۶۹
۲.

ارزیابی عملکرد به کمک فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (FANP) و کارت امتیازی متوازن (BSC) (مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی اصفهان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۱ تعداد دانلود : ۷۵۷
۶.

طراحی مدل بهینه سازی پرتفولیو با استفاده از برنامه ریزی ریاضی فازی (موردکاوی موردی: شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۲ تعداد دانلود : ۳۸۸

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹