مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

فصلنامه مدیریت صنعتی 1388 شماره 8 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

بررسی ارتباط عوامل مدیریت کیفیت و انتقال دانش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۲.

ارائه یک مدل انتخاب فروشنده سیستم های مخابراتی با رویکرد AHP(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

مطالعه روش توسعه خوشه صنعتی با رویکرد UNIDO در SME (مطالعه موردی تولید کنندگان قطعات خودرو استان آذربایجان شرقی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: ماتریس سوات خوشه صنعتی بنگاههای کوچک و متوسط زنجیره ی ارزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۳ تعداد دانلود : ۶۸۳
۴.

بررسی و الگوسازی اثرگذاری پخش انواع موسیقی در ساعات مختلف کاری برای کارکنان در محیط های کار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: موسیقی محیط کار کارانه تم موسیقی زمان پخش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۲ تعداد دانلود : ۷۸۸
۵.

ارزیابی عملکرد سازمان با مدل روش امتیازی متوازن (BSC) (مطالعه موردی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: استراتژی ارزیابی عملکرد نقشه استراتژی روش امتیازی متوازن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳۶ تعداد دانلود : ۱۸۳۴
۶.

نقش تسهیلات (تکلیفی و غیر تکلیفی) بانک های تخصصی در رشد اقتصادی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: رشد اقتصادی نظام بانکی بانک های تخصصی تسهیلات تکلیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۸ تعداد دانلود : ۹۳۷
۷.

نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی سازمانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹