مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی سنندج سال هشتم بهار 1392 شماره 23 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۲.

ارائه مدل انگیزشی اشتراک دانش کارکنان در شرکت های تولیدی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (SEM)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

تحلیل نقش تعدیل کنندگی یادگیری سازمانی در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد نوآورانه (مطالعه موردی: شرکت ایران دارو)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

ارزیابی جامع عملکرد گمرک با استفاده از کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۱ تعداد دانلود : ۴۱۱
۶.

بررسی شاخصهای موفقیت کارآفرینی در توسعه واحدهای صنعتی با استفاده از تکنیک MCDM (مطالعه موردی: صنایع استان سمنان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

تعیین ترکیب تولید در محیط چند گلوگاهی با استفاده از روش ویکور فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۸.

تدوین استراتژی عملیاتی تولید سه مرحله ای بر اساس مدل میلتنبرگ (مورد مطالعه: یک شرکت آب معدنی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۹.

مقایسه کارایی روش های ""سیستم کلونی مورچگان"" و ""برنامه ریزی خطی"" در مدل سازی مسأله زمان - بندی تولید جریانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۱۰.

بررسی و ارائه راهکارهای افزایش مشارکت کارکنان در توسعه همه جانبه شرکت ذوب آهن اصفهان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹