مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی سال پنجم زمستان 1389 شماره 14 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

عملکرد زنجیره تامین صنایع پتروشیمی (تاثیر عوامل مکان یابی تولید، عدم اطمینان زنجیره تامین و اقدامات ساخت و تولید)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۸ تعداد دانلود : ۹۵۳
۲.

تلفیق تکنیک های کارت امتیازی متوازن و غربال سازی فازی یاگر به منظورشناسایی شاخص های کلیدی ارزیابی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

ارتقای رضایت مشتریان ایران خودرو ازخدمات فروش و پس از فروش : تحلیلی بر نقشه عناصر کیفی با رویکرد سروکوال(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۰ تعداد دانلود : ۷۰۷
۶.

تبیین اثرات مدیریت کیفیت جامع بر عملکردهای سازمان در محیطهای تحقیق و توسعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۴ تعداد دانلود : ۶۵۶
۷.

طراحی مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی گروهی جهت رتبهبندی سهام در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۸.

تاثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بانک از دیدگاه مشتریان کارت الکترونیکی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۳۹۹

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹