مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی سال پنجم زمستان 1389 شماره 14

مقالات

۲.

تلفیق تکنیک های کارت امتیازی متوازن و غربال سازی فازی یاگر به منظورشناسایی شاخص های کلیدی ارزیابی

۴.

ارتقای رضایت مشتریان ایران خودرو ازخدمات فروش و پس از فروش : تحلیلی بر نقشه عناصر کیفی با رویکرد سروکوال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۰ تعداد دانلود : ۴۵۹
۷.

طراحی مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی گروهی جهت رتبهبندی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴