مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال نهم تابستان 1393 شماره 28 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

ارائه چهارچوبی برای اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین صنایع غذایی با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۲.

انتخاب تأمین کنندگان چابک در زنجیره تأمین محصولات آرایشی و بهداشتی با استفاده از ویکور فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۵۳۳
۳.

بررسی اثرپذیری مدیریت انبارازتنوع اقلام انباروتعددانبارهادرشرکتهای پروژه محور (مطالعه موردی: شرکت کیسون)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

ترکیب الگوریتم های جستجوی ممنوع وجمعیت مورچگان برای مسئله مسیریابی وسیله نقلیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

رتبه بندی معیارهای ارزیابی پروژه هابه منظور انتخاب سبد پروژه به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) (مطالعه موردی: مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

شاخص های ارزیابی جهت انتخاب تامین کنندگان حوزه تحقیقات براساس روش فازی چندمعیاره(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹