مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال هشتم تابستان 1392 شماره 24 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

ارزیابی تأثیر اجرای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

ارائه ی رویکرد مبتنی بر انتگرال چوکوئت در زنجیره تأمین دارویی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

بهینه سازی در مسیریابی باز وسیله نقلیه با استفاده از یک الگوریتم کارای ترکیبی فراابتکاری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۸.

بررسی وضعیت استفاده از سیستم های مدیریت اطلاعات در پروژه های ساختمانی کشور(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۹ تعداد دانلود : ۴۹۸
۱۰.

بکارگیری برنامه ریزی آرمانی خطی در روش گسترش عملکرد کیفیت در شرایط خاکستری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۴۳۷
۱۱.

بررسی اثر IT بر قابلیتهای زنجیره تامین و عملکرد بنگاه مطالعه موردی شرکت سایپا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹