مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی سال پنجم بهار 1389 شماره 11 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

سنجش و رتبه بندی قابلیت های تولید چابک در صنعت فولاد خوزستان با متدولوژی و آنتروپی فازی سلسله مرانبی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۸ تعداد دانلود : ۵۵۵
۲.

انتخاب استراتژی بهینه براساس تحلیل SWOT و روش فرآیند تحلیل شبکه ای(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

ارتقای کیفیت محصولات در صنعت غذایی شیرینی و شکلات با به کارگیری QFD و AHP(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

بررسی تاثیرسیستم کیفیت ISOTS 16949برشاخص های کیفیت در صنایع قطعه سازی استان آذربایجان شرقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۵ تعداد دانلود : ۴۴۸
۵.

تدوین برنامه های توسعه جهت حرکت به سمت تولید ناب بر اساس سیستم جکسون(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

شناسایی ورتبه بندی عوامل تاثیرگذار در فرآیند پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۸.

انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر اساس تعاریف متفاوتی از ریسک(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲۰ تعداد دانلود : ۱۲۶۲
۹.

ارزیابی کفایت متغیرهای ریسک سیستماتیک، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت، نسبت قیمت به درآمد، نسبت درآمد به قیمت، بازده بازار، بازده بدون ریسک و صرف ریسک بازار در تبیین بازده واقعی سهام در بازار ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹