مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

فصلنامه مدیریت صنعتی 1388 شماره 7

مقالات

۱.

ارزیابی برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های تولیدی با استفاده از AHP فازی

۲.

ارائه روشی جهت تعیین اندازه انباشته در مسائل برنامه ریزی تک مرحله ای در حالت وجود محدودیت ظرفیت تولید

۳.

کاربرد روش تاگوچی در بررسی کاهش انحراف مقادیر پارامترها ( مطالعه موردی : اسیدیته و pH نوشابه فانا از مقدار هدف در کارخانه روز نوش کرمانشاه )

۴.

طراحی نمودار کنترل تغییرپذیری فرآیندهای دو متغیره نرمال

۵.

شناسایی عوامل موثر در ارزیابی و انتخاب شیوه مطلوب انتقال تکنولوژی در شرکت گاز تهران بزرگ

۶.

انتخاب و مدیریت پورتفولیوی پروژه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی مطالعه موردی : مجموعه هلدینگ ساختمان ایران

۷.

تاثیر تغییر قانون مالیات بر درآمد شرکت ها بر سرمایه گذاری شرکت های تولیدی

۸.

بررسی نقش مدیریت دانش و خلاقیت بر بالندگی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

کلید واژه ها: خلاقیت مدیریت دانش بالندگی سازمانی انشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸۲ تعداد دانلود : ۱۱۱۱

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳