مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

فصلنامه مدیریت صنعتی 1388 شماره 7 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

ارزیابی برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های تولیدی با استفاده از AHP فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۲.

ارائه روشی جهت تعیین اندازه انباشته در مسائل برنامه ریزی تک مرحله ای در حالت وجود محدودیت ظرفیت تولید(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

کاربرد روش تاگوچی در بررسی کاهش انحراف مقادیر پارامترها ( مطالعه موردی : اسیدیته و pH نوشابه فانا از مقدار هدف در کارخانه روز نوش کرمانشاه )(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

طراحی نمودار کنترل تغییرپذیری فرآیندهای دو متغیره نرمال(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

شناسایی عوامل موثر در ارزیابی و انتخاب شیوه مطلوب انتقال تکنولوژی در شرکت گاز تهران بزرگ(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

انتخاب و مدیریت پورتفولیوی پروژه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی مطالعه موردی : مجموعه هلدینگ ساختمان ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

تاثیر تغییر قانون مالیات بر درآمد شرکت ها بر سرمایه گذاری شرکت های تولیدی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۸.

بررسی نقش مدیریت دانش و خلاقیت بر بالندگی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: خلاقیت مدیریت دانش بالندگی سازمانی انشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷۵ تعداد دانلود : ۱۷۱۷

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹