مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی سنندج پاییز 1390 شماره 17 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۳.

تعیین میزان ناب بودن با استفاده از روش های تحلیل ابعادی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازی (موردکاوی: شرکتمونتاژ شومینه زر)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۳۰۵
۸.

بررسی تأثیر همزمان نسبت های مالی و نرخ رشد آنها بر بازده غیر عادی اتی سهام (مطالعه موردی: شرکت های بورسی پذیرفته شده در صنعت سیمان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۴۵۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹