مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی سنندج تابستان 1390 شماره 16 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۷.

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در سازمان های خدمات دهی عمومی استان تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۳ تعداد دانلود : ۴۹۴
۸.

ارائه مدلی تلفیقی از روش های خوشه بندی و QFD به منظور بهبود کیفیت خدمات بر اساس نوع مشتری با مطالعه موردی در بانک سامان قم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۳ تعداد دانلود : ۴۶۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹