مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

فصلنامه مدیریت صنعتی 1386 شماره 3 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

یک رویکرد ترکیبی فرا ابتکاری برای بهینه سازی مسائل چند پاسخی در چارچوب تابع مطلوبیت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۲.

ارایه یک مدل ریاضی برای یکپارچه سازی زمانبندی و حمل و نقل در زنجیره تامین چند کارخانه ای(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

فرآیند گزینش منظرهای متناسب و وزن دهی به آنها در ارزیابی عملکرد بنادر و پایانه های کانتینری به روش BSC ( مطالعه موردی : پایانه کانتینر بندر شهید رجایی )(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: پایانه ی کانتینری BSC منظر(Perspective) وزن دهی(Weighting Process)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۷ تعداد دانلود : ۶۷۰
۴.

اندازه گیری میزان رضایت مشتریان نهایی شرکت پسته رفسنجان با روش AHP(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

بررسی کارایی شاخص RI در ارزیابی شرکت های عضو بورس در مقایسه با نسبت های ROI ، ROE ، P/B،P/E(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

بررسی رابطه بین معیارهای بهره وری و اطلاعات مالی ( نمونه ی موردی شرکت صنعت چوب شمال )(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

بررسی تأثیر (PDP) (قیمت - تنوع - مکان) بر میزان فروش و سهم بازار سیستم فروشگاههای بزرگ(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹