مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

فصلنامه مدیریت صنعتی 1388 شماره 9 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

توسعه و بهبود مدل های کنترل موجودی کالاهای فاسد شدنی در زنجیره تامین سه سطحی با شرط لجستیک بهنگام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۲.

ارائه روشی جدید جهت برآورد میزان پیشرفت فیزیکی پروژه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

ارزیابی مدیریت پروژه های گازرسانی با روش PMBOK (مطالعه موردی شرکت گاز استان زنجان)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت پروژه PMBOK ارزیابی پروژه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶۶ تعداد دانلود : ۱۲۶۳
۴.

بهینه سازی مسائل چند پاسخی در بردارنده پاسخ های کیفی با در نظر گرفتن مکان و پراکندگی پاسخ ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۵.

تدوین الگو و چهارچوبی جامع برای شناسایی ، اولویت بندی و آنالیز عوامل بحرانی موفقیت مطالعات مهندسی ارزش در صنعت ساخت و ساز ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۶.

کاربرد QFD به منظور شناسایی مشخصه های اصلی طراحی وب سایت با استفاده از Topsis فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

رتبه بندی چالش های بانکداری الکترونیکی از دیدگاه مشتریان و مدیران نظام بانکی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۸.

بررسی ارتباط سرمایه فکری و عملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران : مطالعه موردی استان کردستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹