مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب سال هجدهم زمستان 1386 شماره 4 (پیاپی 72)

مقالات

۲.

آرشیو الکترونیکی مقالات آماده چاپ: رویکردی رو به رشد در نظام ارتباطات علمی

۳.

امکان سنجی آموزش از راه دور در رشته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی

۴.

بررسی ارتباط میان خبرگزاری های ایرانی از طریق وب سایت های آنها

۵.

بررسی وضعیت صفحات خانگی کتابخانه های دانشگاهی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

۷.

تاملی بر میراث ملی دیجیتالی

۸.

تحلیل استنادی مقالات هنری فارسی طی سال های 1374- 1384

۹.

خوداستنادی در مجلات علوم اطلاع رسانی و فصلنامه کتاب (1374- 1383)

۱۰.

سازمان دهی منابع غیرکتابی کتابخانه ملی ایران

۱۱.

شیوه های دست یابی پزشکان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تبریز به منابع اطلاعات دارویی و میزان استفاده از آنها

۱۲.

کتابداری و اطلاع رسانی: در جست وجوی هویتی نو

۱۳.

کتاب درمانی: اصول و روش ها

۱۴.

مجلات الکترونیکی و ارتباطات علمی

۱۶.

مقایسه رابط کاربر پایگاه های اطلاعاتی کتاب مدار بین المللی

۱۷.

مقایسه راهنماهای یاهو، اینفوماین، و لی از نظر ویژگی های اقلام بازیابی شده در حوزه علوم تربیتی و روان شناسی

۱۸.

نقش معاونان پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه هشت در اداره و پیشرفت کتابخانه ها

۱۹.

هزینه - سودمندی و میزان استفاده از کتاب های لاتین تهیه شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی

۲۰.

هم پوشانی مقالات مجلات پایگاه های اطلاعاتی نمایه و مقالات فرهنگی فارسی(نما) در سال 1384

۲۱.

ارائه خدمات به سالمندان

۲۲.

کسب سواد اطلاعاتی، برنامه اجباری دانشجویان دوره کارشناسی: تجربه دانشگاه مالایا

۲۳.

گزارشی از یازدهمین نشست ایفلا ویژه نابینایان (14 – 17 اگوست 2007)

۲۴.

مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از گذشته تا امروز

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۲