مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب سال هفدهم تابستان 1385 شماره 2 (پیاپی 66)

مقالات

۲.

آرشیوداری دیداری - شنیداری : حرفه ای متمایز از کتابداری و آرشیوداری

۵.

بررسی رفتارهای اطلاع یابی کارکنان متخصص راه آهن جمهوری اسلامی ایران در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی وابسته به راه آهن

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۴۳۴
۷.

بررسی وضعیت مجموعه های کتابخانه های مراکز پیش دانشگاهی عادی - دولتی شهر تهران از نظر انطباق آنها با مواد درسی رشته های مختلف تحصیلی

۸.

بررسی وضعیت مدیریت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران

۹.

بررسی هزینه - سودمندی مجموعه های نشریات الکترونیکی موجود در دانشگاه های دولتی شهر تهران در سال 2003

۱۰.

تبیین فرایند ارزیابی مجلات در موسسه اطلاعات علمی (آی . اس . آی)

۱۱.

قابلیت های وب در اشاعه گزینشی اطلاعات

۱۲.

کتابداران پزشکی در عصر حاضر : نقش آموزشی و پژوهشی

۱۴.

مطالعه تطبیقی میزان رضایت اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از شبکه های اطلاع رسانی این دانشگاه ها

۱۵.

مقایسه هشت ابرموتور کاوش اینترنت در بازیابی منابع رشته کتابداری و اطلاع رسانی

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۹