مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب سال شانزدهم تابستان 1384 شماره 2 (پیاپی 62)

مقالات

۲.

ارزش های اخلاقی از نظر متخصصان کتابداری

۳.

برنامه درسی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد

۴.

تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های دکترای شهرسازی و معماری

۵.

جایگاه کتابخانه های آموزشگاهی در عصر اطلاعات

۷.

فروست در کتابشناسی ملی ایران و مارک ایران

۸.

میان کنش پذیری ابرداده ای در شبکه جهانی وب

۹.

میزان استفاده و رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی

۱۰.

میزان تاثیر به کارگیری بانک های اطلاعاتی کتابشناسی بر کارآیی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه ملی ایران

۱۲.

انتشارات علمی ایرانیان : مشارکت ، رشد و توسعه

۱۳.

فهرستنویسی کتاب های الکترونیکی بر اساس قالب مارک

۱۴.

نوآوری ها در گسترش و توسعه برنامه آموزش از دور

۱۵.

کارگاه آموزشی کنسرسیوم های کتابخانه ای و مدیریت منابع

۱۷.

گزارشی از بخش کتابشناسی ایفلا

۱۸.

مجلات الکترونیکی کتابداری و اطلاع رسانی

۱۹.

معرفی سایت های اسلام شناسی و ایران شناسی

۲۰.

معرفی پایگاه راهنمای مجلات الکترونیکی رایگان

۲۱.

نقد بررسی کتاب آرشیوهای دیداری - شنیداری

۲۲.

معرفی و نقد کتاب راهنمای ایجاد کتابخانه مجازی

۲۳.

کهن ترین نسخه های خطی انتصار سیدمرتضی

۲۴.

نشان های نظامی ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۴