مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)

کتاب سال نوزدهم تابستان 1387 شماره 2 (پیاپی 74)

مقالات

۲.

ارزیابی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان

۳.

الگوریتم بازیابی و رتبه بندی اطلاعات در موتور جستجوی گوگل

۴.

بازاریابی خدمات و محصولات اطلاعاتی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

۵.

بررسی گرایش موضوعی مقالات دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی

۶.

بررسی میزان رضایتمندی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز از پایگاه های پیوسته

۸.

لزوم و اهمیت وجود و اشاعه بیانیه رسالت در وبگاه کتابخانه های دانشگاهی : بررسی مقایسه ای وبگاه کتابخانه های دانشگاه ایران و کتابخانه های دانشگاهی عضو ARL

۹.

مدیریت دانش و سواد اطلاعاتی و رابطه متقابل آن ها در محیط کسب و کار

۱۰.

مدیریت مؤثر نقاط دسترسی برای سازماندهی اطلاعات در فهرست های رایانه ای

۱۱.

مقالات رایگان وب و میزان استفاده از آن ها: مورد اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز

۱۲.

مقایسه موتورها و فراموتورهای جستجو در پاسخگویی به سؤالات مرجع آنی

۱۴.

نقش معنویت در تغییر رفتار افراد وابسته به اینترنت از طریق گفتگوی رایانه ای

۱۵.

وب سنجی: تفاوت ها و شباهت های آن با علم سنجی، اطلاع سنجی و کتاب سنجی

۱۶.

وجین در محیط های الکترونیکی

۱۷.

ویژگی های کتابداران شاغل در بخش مرجع کتابخانه های دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندیشاپور اهواز

۱۸.

بازتعریف فضای کتابخانه: امکان همزیستی کتاب، رایانه و کاربران

۱۹.

پیاده سازی پایگاه اطلاعاتی چکیده انگلیسی مقالات فارسی در کتابخانه منطقه ای علوم و فناوری شیراز

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۰